Produkty proti bolesti.

Historie značky Ibalgin®.

Ibuprofen objevil profesor Stewart Adams v laboratořích společnosti Boots v roce 1961. Profesor Adams od roku 1953 hledal látku pro léčbu revmatoidní artritidy, která má podobnou účinnost jako kyselina acetylsalicylová. Cílem bylo najít lék pro léčbu tohoto velmi bolestivého onemocnění, který by nepatřil do skupiny kortikosteroidů, měl novou chemickou strukturu a zároveň byl dobře snášen, zejména zažívacím traktem.

Ibuprofen byl patentován v roce 1964. Nejprve se prodával jako lék pro léčbu revmatoidní artritidy. Od roku 1983 byl ve Velké Británii a od roku 1984 v USA díky velmi dobré účinnosti a příznivému bezpečnostnímu profilu uvolněn do volného prodeje.

V 80. Letech se do výroby ibuprofenu zapojilo také Československo. Vysoká škola chemicko-technologická spolu se Spolanou Neratovice vypracovala laboratorní i provozní metodu syntézy ibuprofenu. V té době byla zahájena také výroba léku s obsahem ibuprofenu v závodě v Dolních Měcholupech.

SOUČASNOST

Volně prodejné léky značky Ibalgin® dnes nabízí širokou škálu přípravků pro různé druhy bolestí, v různých lékových formách (tablety, tobolky, suspenze, gel, krém) pro širokou věkovou skupinu (kojenci, děti, dospělí).

Před použitím léků značky Ibalgin® čtěte pečlivě příbalový leták. Najdete v něm vyjmenované všechny případné nežádoucí účinky. Příbalový leták informuje také o vzájemném působení s jinými léčivými přípravky. Dále uvádí choroby či stavy, při nichž nelze léčivé přípravky značky Ibalgin® užívat.