Jak na léčbu,
bolesti hlavy
?

Bolest hlavy patří mezi nejčastější
neurologická onemocnění.

#pozitivneprotibolesti
?

BOLEST HLAVY – TYPY BOLESTI, JAK NA BOLEST HLAVY

Dle mezinárodní klasifikace se dělí na primární a sekundární. Primární bolesti hlavy jsou takové, které nemají prokázané žádné primární onemocnění.

Sekundární bolesti jsou vyvolány určitou strukturální poruchou nebo organickým onemocněním hlavy, např. bolesti hlavy na podkladě onemocnění krční páteře, cévních onemocnění mozku, poúrazové bolesti hlavy atd.

Patří sem i bolesti vyvolané nadužíváním léků proti primárním bolestem hlavy. Celkově sice výrazněji převažují primární bolesti hlavy, se stoupajícím věkem však narůstá výskyt sekundárních bolestí, které mohou vážně ohrozit zdraví a mnohdy i život pacienta.

Nejznámější primární bolestí hlavy je migréna, s níž se setkává běžně v ordinaci každý praktický lékař. Postihuje kolem 12 % populace v ČR, přičemž ženy jsou postiženy 2–3× častěji než muži. Nejčastějším typem primární bolesti hlavy je tenzní bolest hlavy, jíž trpí 88 % žen a zhruba 69 % mužů. Ostatní primární bolesti hlavy jsou méně časté.

Postihuje kolem 12 % populace v ČR
LOKALIZACE BOLESTI HLAVY

LOKALIZACE BOLESTI HLAVY

Trpíte bolestí pulzující na čele, na spáncích či pouze na jedné straně hlavy? Lokalizace bolesti hlavy vám může napovědět, o jaký typ onemocnění se jedná.

BOLEST HLAVY NA TEMENI

Maximum bolesti v oblasti temene s propagací za oči je typické pro tenzní bolesti hlavy. Bolest bývá tlaková, difuzní, oboustranná a s pozvolným nástupem. Dosahuje mírné až střední intenzity a trvá hodiny až dny, často se objevuje až odpoledne nebo večer.

CO NA BOLEST HLAVY

Léky s obsahem ibuprofenu vám mohou ulevit od bolesti. V nabídce je celá řada volně prodejných léků.

LÉKY NA BOLEST HLAVY

Ibalgin® 400 mg s obsahem léčivé látky ibuprofen zmírňuje bolesti a záněty různého původu. Tablety jsou určené dospělým a dospívajícím od 12 let, kteří užívají 3x denně 1 tabletu v minimálním časovém odstupu 4 hodin.

Ibalgin® 200 mg pomáhá od bolesti a zánětů různého původu díky obsahu léčivé látky ibuprofen. Tablety mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 6 let. Dospělí a dospívající (12 až 18 let) užívají při bolesti obvykle 1–2 potahované tablety v odstupu nejméně 4 hodin. Dětem (6–12 let) se podává 1 potahovaná tableta 2–3krát denně. U dětí s tělesnou hmotností do 30 kg nepřekračujte dávku 400 mg denně. Doporučený odstup mezi jednotlivými dávkami je 6–8 hodin.

Ibalgin® Rapid obsahuje ibuprofen ve formě ibuprofen-lysinátu. Ten se v těle snadno rozkládá, účinná látka se díky tomu dobře vstřebává do krevního oběhu a rychle se dostává ke zdroji bolesti. Přípravek je určen dospělým a dospívajícím s hmotností 40 kg a více (od 12 let věku). Počáteční dávka je 1 tableta, poté se užívá 1 tableta každých 6 hodin podle potřeby (ne více než 3 tablety denně).

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky obsahuje ibuprofen v tekuté formě. Měkké tobolky se v těle snadno rozkládají a okamžitě uvolňují účinnou látku. Ta se rychleji vstřebává do krevního oběhu, a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti. Užívat je mohou dospělí a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti), a to až 3x denně po 4 hodinách.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Léčba bolesti v období těhotenství a kojení přináší určitá omezení ve výběru analgetik. Je ovšem potřeba zdůraznit, že právě neléčená bolest vede ke stresu a diskomfortu těhotné ženy a nepříznivě zasahuje do průběhu těhotenství. V období laktace může zase bolest narušit vztah matky a dítěte a přispět i k předčasnému ukončení kojení.

Dobrou zprávou je, že se léčivá látka ibuprofen považuje v těhotenství a během kojení za bezpečnou. Proto mohou přípravky s ibuprofenem po konzultaci s lékařem užívat kojící i těhotné ženy v prvních šesti měsících těhotenství.

BOLEST HLAVY U DĚTÍ

Ani dětem se bolesti hlavy nevyhýbají. Naopak jsou v ordinacích praktických dětských lékařů a následně i dětských neurologů velmi frekventovaným problémem a stávají se jedním z nejčastějších důvodů školních absencí.

S bolestí hlavy se ve skupině 12–17letých setká 1× za měsíc 56 % dívek a 74 % chlapců. Konkrétně tenzními bolestmi hlavy trpí 15 až 20 % dospívajících, chronickou denní bolestí a migrénami ve věkové skupině do 7 let 2,7 % dětí a ve skupině 7 až 15 roků dokonce 10,6 % dětské populace. Bolesti hlavy u dětí nikdy nepodceňujte a včas je řešte s dětským lékařem.