Bolesti kloubů

 Ibalgin® - bolesti - klouby

Bolest kloubů se vyskytuje u velké skupiny chorob (nemoci revmatického původu, úrazy, infekční choroby, neurologická, onkologická, psychiatrická nebo jiná onemocnění).

Začátek bolesti kloubů může být buď náhlý, z plného zdraví (akutní dnavý záchvat), nebo pozvolný, kdy se bolest vyvíjí během několika týdnů až měsíců (revmatoidní artritida, osteoartróza).

Bolest se projevuje nepřetržitě, občasně, anebo s proměnlivou intenzitou v průběhu času.

Bolest může být:

 • klidová - zánětlivá onemocnění, pokročilá stadia osteoartrózy;
 • námahová - osteoartróza.


Jaká mohou být onemocnění kloubů?

1. OSTEOARTRÓZA

 • Jedná se o nejčastější kloubní onemocnění pacientů nad 45 let. Častěji se toto onemocnění vyskytuje u žen.
 • Je charakterizována postupným úbytkem kloubní chrupavky s následnými změnami v přilehlé oblasti.
 • Kvalita kloubní chrupavky se postupně zhoršuje, takže chrupavka není schopná kompenzovat mechanickou zátěž při běžných aktivitách. Následně dochází k funkčnímu selhání kloubu jako celku.

Jak vzniká osteoartróza?

 • Při nadměrné zátěži normálního kloubu (při obezitě, některých sportech a profesích);
 • Při fyziologické zátěži kloubu anomálního tvaru či struktury.

2. REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

 • Jedná se o chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění kloubů.
 • Příčina vzniku tohoto onemocnění je neznámá. Častěji postihuje ženy – nejvíce se vyskytuje mezi 30. až 50. rokem života.

3. TENISOVÝ LOKET

 • Jedná se o onemocnění zevní části loketního kloubu. Projevuje se bolestí, která pozvolna sílí a vyzařuje až do předloktí.
 • Projevuje se nejčastěji mezi 40. až 60. rokem života.
 • Nejčastěji postihuje tenisty (40–50 % nemocných). Dále se vyskytuje u fyzicky náročných povolání, která nerovnoměrně zatěžují loket – např. zedníci, zahradníci, stomatologové apod.

Ibalgin® Duo Effect  Ibalgin® krém  Ibalgin® gel

Ibalgin® gel

Ibalgin® DUO EFFECT
Ibalgin® krém